CP Čestlice

Investor rozdělil původní velkou budovu na několik menších a posunul je blíže obci Průhonice, čímž již zcela degradovat původní protihlukový efekt, protože na začátku byla slíbena jedná velká budova umístěná blízko dálnice. Po námitkáchodvolání včetně doplnění, které Krajský úřad StČ kraje zamítl z formálních důvodů, jsme v březnu podali správní žalobu. Krajský soud v Praze po opakované žádosti přiznal naší žalobě odkladný účinek, protože hrozilo, že stavba bude provedena ještě před vydáním rozsudku. Krajský soud v Praze nám dal svým rozsudkem 55A_31_2018 ze 30. srpna 2018 zapravdu a rozhodnutí krajského úřadu zrušil.

Krajský úřad však znovu potvrdil stejné územní rozhodnutí a podruhé zamítl naše odvolání. Následnou žalobou jsme obě rozhodnutí napadli a 9.5.2019 Krajský soud v Praze svým rozsudkem 54A 189/2018_365 obě dvě rozhodnutí zrušil. Účastníci se nyní kasační stížností domáhají zrušení tohoto rozsudku.