Podpořte nás

Naše činnost spočívá ve větší míře i v napadání úředních rozhodnutích přes podávání námitek, různá odvolání a zejména žalobami u soudů, což lze zodpovědně provádět pouze s profesionálním právním zastoupením. To ovšem stojí peníze, které získáváme výhradně z darů od fyzických či právnických osob. Tyto dary jsou daňově uznatelným nákladem. Děkujeme!

Jména dárců za žádných okolností nikomu nesdělujeme!

Zájemcům můžeme ukázat faktury a doklady k platbám.

Níže můžete použít vzory darovacích smluv, které po doplnění a podpisu stačí poslat na náš email spolek@krajinaprozivot.cz, vrátíme vám podepsanou kopii.

Darovací smlouva KPŽ PO 2018 vzor

Darovací smlouva KPŽ FO 2018 vzor