Změny územního plánu Čestlic

Zastupitelstvo Čestlic prosazuje změnu svého územního plánu, která znamená rozšíření původně schválené plochy komerční zóny Čestlice jih na celý prostor mezi ulicí Říčanská a exitem 8. S ohledem na zákon na ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF) se jedná o změnu nezákonnou, na což upozornila obec Dobřejovice a dosáhla zrušení této změny UP u Krajského soudu v Praze, náš spolek je účastníkem řízení.

UPČ – stanovisko pro Krajský soud Praha

UPČ – stanovisko pro Nejvyšší správní soud

UPČ – rozsudek zrušení změny UP 50A_2_2017_22

UPČ – příloha – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

UPČ – doplnění stanoviska pro Nejvyšší správní soud

Obec Čestlice se ovšem ve spolupráci s Ing. Arch. Kindlem, který se bohužel podílí i na územním plánování v Průhonicích, pokouší totožnou nezákonnou změnu orné půdy na stavební pozemky prosadit v rámci tzv. změny č. 2 ÚP Čestlic. Naštěstí již však orgán ochrany zemědělského půdního fondu akceptoval citovaný rozsudek a k požadované změně vydal negativní stanovisko.