Severozápadní rozvojová zóna Průhonice

Tzv. Severozápadní rozvojová zóna Průhonice představuje záměr na zastavění až 80 hektarů zemědělské půdy sklady a plošně rozsáhlými komerčními zařízeními.

V roce 2017 jsme navrhli, aby byly limity zastavěnosti u komerčních objektů výrazně sníženy ve prospěch zeleně: Návrh spolku na redukci zastavěnosti. Krajský úřad na dotaz obce potvrdil, že pokud nedochází ke změně zastavitelného pozemku na nezastavitelný, majiteli automatická náhrada nepřísluší.

Obec nechala zpracovat právní audit vztahu s majiteli pozemků: Hloubkový právní audit rámcové smlouvy o investiční spolupráci , který zastupitelstvu dává několik možností, jak tuto zónu učinit z hlediska životního prostředí v obci přijatelnou, případně jak výstavbu v ní zcela eliminovat.

Informace o povaze subjektů majetkově zainteresovaných v této zóně a okolnostech nabytí pozemků jsou k dispozici zde: Stát má spekulantům s pozemky zdarma postavit dálniční sjezd z D1 Zajímavé citace: „Desítky hektarů pozemků firmě v roce 1996 bezplatně převedl Pozemkový fond ČR na základě rozhodnutí pražského magistrátu.“ a „V roce 2006 Eurospektrum Group přeprodala tyto pozemky společnosti Carpet Praha již za částku 600 korun za metr. Jen za největší z mnoha pozemků o rozloze 20 hektarů Eurospektrum utržila přes 121 milionů korun. Eurospektrum přitom firmu Carpet Praha spoluvlastní.“

Pár poznámek k připravované územní studii i zde.