Vestecká spojka

Obšírné pojednání o Vestecké spojce je zde. Ve zkratce se dá říci, že subjekty, které získaly pozemky kolem původní trasy Pražského okruhu (JVK) se nechtějí vzdát snadného výdělku a tlačí na jeho výstavbu pod názvem Vestecká spojka, což jim zajistí přísun zákazníků do tzv. Severozápadní rozvojové zóny Průhonice. Realizace těchto dvou perfidních záměrů by znamenala uzavření Průhonic mezi 3 dálnice a nahrazení zbytků orné půdy betonem. Náš spolek podal v této souvislosti v roce 2017 návrh, aby byly limity zastavěnosti u komerčních objektů výrazně sníženy ve prospěch zeleně, který však zastupitelstvo neschválilo.

Průhonicko: O VESTECKÉ SPOJCE Z JINÉHO POHLEDU – na str. 5

K dlouhodobému odporu obce Vestec proti Vestecké spojce se přidala i Jesenice – viz vyjádření starostky Jesenice v Kurýru na str. 13 pod titulem Vestecká spojka již nebude v územním plánu: „Navrhla jsem i závěrečné usnesení, abychom v novém územním plánu už neuváděli Vesteckou spojku, která v současné době neexistuje v žádných oficiálních dokumentech, sousední Vestec ji nemá ve svém ÚP, a tudíž mi připadá zbytečné, abychom s ní nadále počítali, v Jesenici by neměla žádnou návaznost,“ dokončuje starostka Radka Vladyková.

Článek k Vestecké spojce z regionálního magazínu:  Náš region: Venkov se bouří proti stavbě beze smyslu. Vesteckou spojku odmítá

Další vývoj okolo vestecké spojky je popsán zde: Co se nesmí říkat o vestecké spojce.