Výjezd na ulici Říčanská

Budování výjezdu z komerční zóny Čestlice jih je v rozporu s původním plánem, který byl slíben veřejnosti obce Průhonice. V oznámení záměru se na str. 4 píše doslova: „Řešená nová páteřní komunikace nebude na tuto ulici spojující obce Průhonice a Čestlice napojena.“ V dubnu 2017 jsme proti územnímu rozhodnutí podali odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (KUSK) a letos v květnu jsme toto odvolání doplnili. Krajský úřad ovšem nás jako jiné nepohodlné účastníky vyloučil z řízení a byli jsme tedy nuceni podat opět správní žalobu.

Výjezd Říčanská – odvolání_změna_územního rozhodnutí KPŽ

Výjezd Říčanská – námitka veřejnosti k územnímu řízení

Výjezd Říčanská – petice Průhonice

Výjezd Říčanská – doplnění odvolání UR výjezd 2018-05-01

Smutným faktem je, že Krajský úřad Středočeského kraje v zájmu výstavby v tzv. komerční zóně Čestlice jih běžně vylučuje nepohodlné účastníky z řízení. Tento postup je bohužel efektivní v případě, kdy následné žalobě účastníka není přiznán odkladný účinek. To se stalo obci Dobřejovice, kterou krajský úřad vyloučil z řízení a než soud rozhodl, komunikace v komerční zóně za valem již byla dokončená. Krajský soud v Praze ovšem postup úřadu shledal nezákonným. Krajský úřad neváhal hnát případ i k Nejvyššímu správnímu soudu, který rozsudek krajského soudu potvrdil. Pokud bychom vzali v úvahu i pravomocný rozsudek Krajského soudu v Praze k nezákonnosti vynětí zemědělské půdy za účelem výstavby komerčního centra v dané lokalitě, nemůžeme dojít k jinému závěru, než že komunikace za valem je vystavěná v rozporu se zákonem.

Očekávané zamítnutí našeho odvolání se stalo skutečností v květnu, na což jsme reagovali podáním správní žaloby. Paní Borovičková přihlásila obec Průhonice k účasti ve sporu, ovšem přestože obec původně dávala námitky a odvolávala se proti územnímu rozhodnutí, nyní vystupuje na podporu investora. Přesto se nám podařilo dosáhnout úspěchu v podobě rozhodnutí soudu o odkladném účinku.

Starostka v Průhonicku v srpnu 2014 slíbila, že výjezd na Říčanskou nebude:

Výjezd na Říčanskou kruh

Se slibovanou cyklostezkou to také dopadlo poněkud překvapivě (Průhonicko leden 2018):

Je to cyklostezka