O nás

Náš spolek se snaží o zachování Průhonic jako místa pro zdravý a spokojený život jejich obyvatel. Chceme, aby naše obec navázala na svojí tradici v krajinářství a nestala se dalším místem na okraji Prahy, kde není nic než obchody, sklady a parkoviště. Vystupujeme proti zvyšování dopravní zátěže se všemi známými i neznámými dopady na zdraví občanů.

Konkrétně mezi naše činnosti patří:
a) ochrana přírody a krajiny,
b) ochrana životního prostředí,
c) ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
d) tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
e) ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
f) ochrana zeleně v urbanizovaných územích.

Přejděte na výpis ze spolkového rejstříku.

Napište nám!

KPŽ_zpráva_o_činnosti 2018-05

KPŽ_zpráva_o_činnosti 2018-08

KPŽ_zpráva_o_činnosti 2019-10