Ochranné pásmo Průhonického parku

Ochranné pásmo Průhonického zámku a parku bylo vyhlášeno v roce 1981, a to včetně dnešního území komerční zóny Čestlice jih. Usnesení o zřízení památkového ochranného pásma zámku a parku v Průhonicích z 12.2.1981 vč. grafického vymezení je dostupné na stránkách Národního památkového ústavu (https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=116188).

Grafické vymezení parku
Stejné vymezení ochranného pásma převzalo UNESCO při prohlášení parku součástí světového kulturního dědictví v roce 1992 a ve stejném rozsahu s ním pracuje doposud (http://whc.unesco.org/en/list/616).

UNESCOPravdou je, že na stránkách samotného NPÚ je od 17.8.2018 uveřejněná mapa redukující toto ochranné pásmo pouze na okres Praha západ – viz obr (https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/ochranne-pasmo-kolem-zamku-a-parku-v-pruhonicich-450363057).
OP PZ.png
O důvodech, které vedly NPÚ k uvedené změně, můžeme jen spekulovat, nicméně současná situace, kdy státní orgány památkové péče přistoupily k restriktivnímu výkladu rozsahu pásma, zatímco UNESCO setrvává na původní podobě, představuje značný metodologický a interpretační problém, a to včetně reputačního rizika pro Českou republiku.

Zpráva ze společné monitorovací mise 25.–29. března 2019 uvádí na str. 74 následující doporučení ohledně ochránného pásma (nárazníkové zóny):

D 16: Jakmile se naskytne vhodná příležitost, měly by úřady formálně potvrdit část nárazníkové zóny, které se nachází v okrese Praha-východ, v souladu s nárazníkovou zónou na Praze-západ.

Na obrázku níže je hranice ochranného pásma vyznačená žlutě. Zpráva je dostupná zde: http://www.icomos.cz/images/zpravy/2019/praha-mise.pdf

UNESCO2019