Hluk v Průhonicích

Otázka hluku není zcela triviální zejména proto, že subjekty zodpovědné za jeho produkci se snaží hledat cesty, jak se vyhnout odpovědnosti. Velice často se setkáváme například se situací, kdy se k naměřenému hluku vytváření co nejvyšší hlukové limity místo toho, aby se hledaly způsoby snížení úrovně hluku pod legální hladinu. Typicky se např. ŘSD nebo developeři usilující o výstavbu dalších zdrojů hluku snaží schovat za tzv. starou hlukovou zátěž, která by při jejím legálním použití umožnila navýšení hlukového limitu o dalších 10 dB.

Na podnět starosty obce jsme zpracovali obšírné pojednání o hluku v Průhonicích a na jeho podkladu zaslali podnět na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje.  V květnu a červnu 2019 probíhalo další měření hluku v Průhonicích, jehož výsledky opět prokázaly, že hluk v Průhonicích je nadměrný, zejména v noci. Na tento dokument jsme opět upozornili krajskou hygienu a žádali o nápravu.