Co dýcháme

Co dýcháme

Každého občana Průhonic jistě čas od času napadne, jaká je kvalita vzduchu vdechovaného našimi dětmi, když byla jeho významná část předtím prohnána výfuky aut na dálnici a v okolních obchodních centrech. Bohužel není dobrá.

Jedním z významných ukazatelů kvality vzduchu je obsah (pevných) prachových částic. Konkrétně ukazatel PM10, což jsou částice menší než 10 μm, mají stanovený imisní limit pro roční průměr (40 μg/m3) i denní průměr (50 μg/m3). Denní imisní limit pro prachové částice (50 μg/m3) nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Z následujícího obrázku vyplývá, že jakkoli je tento limit plněn, limit pro průměrnou roční imisi (40 μg/m3) je překročen minimálně 36 dní v roce, a to jak v Průhonicích, tak i v okolních obcích.

PM10_35

Zdroj: ČHMÚ

Další sledovanou látkou znečišťující vzduch je benzo[a]pyren, což je polycyklický aromatický uhlovodík, je silně karcinogenní a mutagenní. Zákonný imisní limit je stanoven na 1,0 ng/m3 a tento limit je překračován na většině rezidenčních částí obcí Průhonice, Čestlice, Nupaky a Dobřejovice – viz následující obrázek.

BAP15

Zdroj: ČHMÚ

Na průměrech posunutých o rok tzn. 2012-2016 vidíme ve stejné oblasti nárůst v řádu jednotek procent, což s ohledem na průměrování parametru za 5 let znamená jedině rapidní zhoršování sledovaného ukazatele.

BAP16

Zdroj: ČHMÚ

ČHMÚ dále publikuje i ukazatele znečišťující látek, které mají stanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace. Průměrné roční koncentrace oxidů dusíku (NOx) za období 2012–2016 jsou uvedeny v následujícím obrázku s tím, že imisní limit je stanoven na 30 µg/m3.

Nox

Zdroj: ČHMÚ

Bohužel nelze učinit jiný závěr než, že imisní limit je překračován v řádu desítek procent na významné ploše rezidenčních oblastí obce Průhonice.

Informovaný občan si pak jistě položí a rovněž zodpoví otázku, zda je za této alarmující situace přípustné dále zvyšovat intenzitu automobilové dopravy, stavět v blízkosti obytných čtvrtí Průhonic gigantickou dálniční křižovatku exitu 4, na ní napojenou spojnici dvou dálnic pod názvem vestecká spojka a samozřejmě i obří komerční zónu na tyto dopravní stavby bezprostředně navázanou.

Vyšlo i jako článek v měsíčníku obce Průhonicko v květnu 2018 na str. 10.

Poznámka ex post:

Oponentura, kterou nechala dosluhující starostka Borovičková k článku zpracovat, potvrdila správnost našich závěrů s tím, že autor oponentury nepovažuje stav našeho ovzduší za alarmující a jeho zhoršování za rapidní, protože v Ostravě jsou na tom ještě hůře. Jediné nedorozumění vyplynulo s toho, že oponent nebyl informován o existenci památky UNESCO Průhonický park a z toho plynoucí relevance posuzování překročení imisních limitů stanovených k ochraně ekosystémů.

 

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s