Zpráva o činnosti spolku – srpen 2018

Od vydání poslední zprávy o činnosti spolku Krajina pro život došlo v rámci sledovaných kauz k následujícím změnám:

Komerční zóna Čestlice jih – mezi zemním valem a dálnicí D1

  1. Výjezd na ulici Říčanská – Očekávané zamítnutí našeho odvolání se stalo skutečností v květnu, na což jsme reagovali podáním správní žaloby. Paní Borovičková přihlásila obec Průhonice k účasti ve sporu, ovšem přestože obec původně dávala námitky a odvolávala se proti územnímu rozhodnutí, nyní vystupuje na podporu investoraPřesto se nám podařilo dosáhnout skvělého úspěchu v podobě rozhodnutí soudu o odkladném účinku.
  2. Budova CP Čestlice – Investor rozdělil původní velkou budovu na několik menších a posunul je blíže obci Průhonice, čímž již zcela degradovat původní protihlukový efekt, protože na začátku byla slíbena jedna velká budova umístěná blízko dálnice. Po námitkáchodvolání včetně doplnění, které Krajský úřad StČ kraje zamítl z formálních důvodů, jsme v březnu podali správní žalobu. Krajský soud v Praze po opakované žádosti přiznal naší žalobě odkladný účinek, protože hrozilo, že stavba bude provedena ještě před vydáním rozsudku. Krajský soud v Praze nám dal svým rozsudkem 55A_31_2018 ze 30. srpna 2018 zapravdu a rozhodnutí krajského úřadu zrušil. 
  3. Budova Kostka Čestlice – Náš postup byl takový, že jsme se ex post přihlásili do spojeného (územního a stavebního) řízení jako opominutý účastník. Následně jsme podali odvolání ke krajskému úřadu, a to včetně žádosti o vydání předběžného opatření, aby se stavebník zdržel stavební činnosti do rozhodnutí o odvolání. Krajský úřad naše odvolání proti zamítnutí předběžného opatření sice zamítl, ovšem zároveň nám přiznal postavení účastníka řízení, což znamená, že naše odvolání má odkladný účinek a žádné stavební práce nemohou probíhat do okamžiku rozhodnutí o něm.
  4. Změny územního plánu Čestlic – Obec Čestlice se ve spolupráci s Ing. Arch. Kindlem, který se bohužel podílí i na územním plánování v Průhonicích, pokouší nezákonnou změnu orné půdy na stavební pozemky prosadit v rámci tzv. změny č. 2 ÚP Čestlic. Naštěstí již však orgán ochrany zemědělského půdního fondu akceptoval předchozí rozsudek KS Praha a k požadované změně vydal negativní stanovisko. Další dokumenty jsou dostupné zde: https://krajinaprozivot.cz/zmeny-uzemniho-planu-cestlic).

Vestecká spojka a Severozápadní rozvojová zóna Průhonice
Další vývoj okolo vestecké spojky je popsán zde: Co se nesmí říkat o vestecké spojce. Text, jehož publikování paní Borovičková zakázala je k dispozici zde: O besedě k VS 2018-06-04. Občanům, kteří by uvažovali o prospěšnosti výstavby vestecké spojky, nabízíme k úvaze ještě otázku, zda se Vestec, Jesenice a Šeberov pletou, když vesteckou spojku v navržené podobě odmítají. Jinými slovy, jak je pravděpodobné, že má naše starostka pravdu a ostatní se mýlí?

Životní prostředí v Průhonicích
Ke kvalitě ovzduší v naší obci jsme na základě veřejně dostupných údajů z ČHMÚ zpracovali článek do měsíčníku Průhonicko: Co dýcháme Paní starostka tak na konci svého působení na radnici zjistila, že existuje Český hydrometeorologický ústav, který poskytuje cenné údaje o znečištění ovzduší použitelné při řízení obce. Oponentura, kterou nechala paní Borovičková k článku zpracovat, potvrdila správnost našich závěrů s tím, že autor oponentury nepovažuje stav našeho ovzduší za alarmující a jeho zhoršování za rapidní, protože v Ostravě jsou na tom ještě hůře. Jediné nedorozumění vyplynulo z toho, že autor nebyl informován o existenci památky UNESCO Průhonický park a z toho plynoucí relevance posuzování překročení imisních limitů stanovených k ochraně ekosystémů.

Komunální volby v Průhonicích 2018

Několik členů našeho spolku kandiduje v letošních komunálních volbách do zastupitelstva naší obce v rámci sdružení nezávislých kandidátů Průhonice pro život. Program sdružení reflektuje do značné míry i cíle našeho spolku a spojitost je vyjádřena i pojmenováním obou uskupení.

Náklady a financování činnosti
Jak je popsáno výše, naše činnost spočívá ve větší míře i v korigování úředních rozhodnutích přes podávání námitek, různá odvolání a zejména žalobami u soudů, což lze zodpovědně provádět pouze s profesionálním právním zastoupením. Že peníze dárců nejsou investovány nadarmo, dokládá přiznání odkladných účinků oběma podaným žalobám, jakož i potvrzující verdikt ve věci CP Čestlice. Aniž bychom se chtěli přeceňovat, v zóně za valem se nestaví jenom díky nám. Náklady jsou sečteny v následující tabulce:

Prostředky k úhradě těchto nákladů získáváme výhradně z darů od fyzických či právnických osob (tyto dary jsou daňově uznatelným nákladem, vzory smluv zde: https://krajinaprozivot.cz/podporte-nas, které po doplnění a podpisu stačí poslat na náš email spolek@krajinaprozivot.cz , vrátíme podepsanou kopii). Zájemcům můžeme ukázat faktury a doklady k platbám.

Jména dárců za žádných okolností nikomu nesdělujeme!

Jakékoli dotazy zodpovíme telefonicky nebo emailem. Tato zpráva je veřejná a lze ji volně šířit.

Děkujeme za podporu!

 

Petr Lukáš, předseda spolku

spolek@krajinaprozivot.cz

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s